zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Kle�t� na k��i�ku u neht� pro diabetiky Russka

Kle�t� na k��i�ku u neht� pro diabetiky 	Russka

Vysoce kvalitn� produkt firmy Credo Solingen v matn� pochromovan�m proveden� a nav�c se zv��enou ochranou proti korozi. Id�ln� pro alergiky. Tento produkt je vytvo�en speci�ln� pro pot�eby diabetik� - m� kulat� �pi�ky. P�i spr�vn�m pou��v�n� jste tak zcela chr�n�n� p�ed p��padn�m zran�n�m. D�ky sv�mu ergonomick�mu tvaru padne tato pom�cka dob�e do ruky. Kvalitn� materi�l a zpracov�n� zaru�uj� dlouhou �ivostnost v�robku.

73300300 - Kleště na kůžičku u nehtů pro diabetiky Cena: 670,-Kč