zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Rol�tor - chod�tko �ty�kolov� Russka

 Rol�tor - chod�tko �ty�kolov� Russka

Rol�tor - chod�tko �ty�kolov� - chod�tko pro dosp�l� - tvo�� sv�mu u�ivateli oporu p�i ch�zi jak v dom�cnosti, tak p�i nakupov�n� nebo na cest�ch. Je vybaven nosi�em zavazadel, odn�mateln�m n�kupn�m ko��kem a odkl�dac�m t�cem. P�i kr�tk�ch p�est�vk�ch v ch�zi jej lze pou��t tak� jako sed�tko. Rol�tor lze slo�it, je tedy praktick� a p�i v�letech �i na cest�ch jej lze snadno vz�t s sebou, nebo� nezab�r� p��li� m�sta. ���ka: 59 cm, d�lka: 68 cm, v��ka: 98 cm, hmostnost: 12 kg, kole�ka: 200 x50 mm, max. hmotnost zavazadla: 10 kg, max.zat�en�: 125 kg

11442030 - Rolátor stříbrný Cena: 2690,-Kč