zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Skl�dac� h�l Russka

 Skl�dac� h�l Russka

H�l napom�h� p�i ch�zi k v�t�� jistot� a mobilit�. Je ide�ln�m pomocn�kem p�i ch�zi na cest�ch, nebo� ji lze snadno slo�it a rozlo�it. P�i cestov�n� ji m��ete snadno ulo�it do pouzdra z um�l� hmoty. 5 stup�� nastaven� - 83 cm - 93 cm, max. zat�en� 100kg, materi�l: h�l -lakovan� hlin�k, dr�adlo -lakovan� d�evo, lanko - guma.

15167100 - Skládací hůl - bronzová Cena: 530,-Kč