zapomenute heslo registrace přihlašovací jméno: přihlašovací jméno:

Madlo Merton Russka

Madlo Merton Russka

Tato z�bradl� se �roubuj� k podlaze, jsou ur�ena ke klasick�mu typu koupac�ch van. Poskytuj� u�ivatel�m bezpe�nou oporu p�i p�echodu p�es okraj vany i p�i koup�n�. Pro p�ipevn�n� madla nen� t�eba ��dn�ho speci�ln�ho povrchu podlahy. Materi�l: chrom

401914000 - Madlo Merton Cena: 3100,-Kč